KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska
Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Joanna Kluzik-Rostkowska
Minister Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. Wiesław Banyś
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
Przewodniczący KRZaSP

© Salon Maturzystów Perspektywy 2015