Po raz dziewiąty w Białymstoku ruszyła kampania informacyjna Salon Maturzystów – tym razem, po raz pierwszy, na Uniwersytecie w Białymstoku – w Instytucie Chemii i Biologii. I tym razem kampania trwa dwa dni. Podlascy maturzyści tłumnie pojawili się na wykładach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Łomży, na prezentacjachakademickich uczelni z regionu: Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz na wykładach Warszawskiej Szkoły Reklamy.

Białostocki Salon Maturzystów -  od ubiegłego roku dwudniowy - odbędzie się w nowym miejscu: na Uniwersytecie w Białymstoku. Przewidujemy, że tegoroczny Salon odwiedzi kilka tysięcy spragnionych wskazówek i informacji podlaskich maturzystów. W ubiegłym roku rekordy frekwencji biła symulacja matury ustnej z języka polskiego: była komisja egzaminacyjna, zdający i pytania, na które trzeba było odpowiedzieć w rzeczywistym czasie egzaminu. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się wykłady dotyczące egzaminu maturalnego z matematyki i języków obcych na poziomie podstawowym oraz geografii na poziomie rozszerzonym.

Warto wiedzieć: w województwie podlaskim jest blisko 250 szkół ponadgimnazjalnych, w tym 89 szkół ogólnokształcących i 69 techników.

Miejsce:

Uniwersytet w Białymstoku
Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Biologii oraz Instytut Chemii
Białystok, ul. Ciołkowskiego

Komisarz Białostockiego Salonu Maturzystów: Andrzej Wyszyński,
22 628 58 62, 22 621 75 26

© Salon Maturzystów Perspektywy 2015