KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska
Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Joanna Kluzik-Rostkowska
Minister Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. Wiesław Banyś
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
Przewodniczący KRZaSP

prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska

Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Joanna Kluzik-Rostkowska

Joanna Kluzik-Rostkowska
Minister Edukacji Narodowej

prof. dr hab. Wiesław Banyś

Prof. dr hab. Wiesław Banyś
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP)

© Salon Maturzystów Perspektywy 2015