KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska
Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Joanna Kluzik-Rostkowska
Minister Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. Wiesław Banyś
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
Przewodniczący KRZaSP

 


perspektywy

 
  eska  


     
     
tvp Warszawa
TVP Kraków
TVP Kielce
TVP Rzeszów
       
TVP Szczecin
TVP Bydgoszcz
TVP Poznań
       
VP Białystok
       
 

 
         
       
       

© Salon Maturzystów Perspektywy 2015