Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

16 miast, w których byliśmy

Politechnika Warszawska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Politechnika Śląska w Gliwicach
Uniwersytet Śląski w Katowicac
Politechnika Poznańska
Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet w Białymstoku
Kujawsko-Pomorski
Uniwersytet Przyrodniczy
Politechnika Opolska
Politechnika Rzeszowska
Uniwersytet Szczeciński
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Gdański

Po Salonie Maturzystów czas na naukę

Tradycji stało się zadość. Wrzesień ponownie należał do maturzystów. Po raz jedenasty ( w Warszawie po raz dwunasty) zaprosiliśmy uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych na Salon Maturzystów, czyli w miejsce, gdzie matura spotyka się ze studiami.

W szesnastu największych ośrodkach akademickich kraju ponad stutysięcznej rzeszy maturzystów staraliśmy się pomóc w dokonaniu najlepszego wyboru ścieżek kształcenia i kariery, prezentując oferty uczelni krajowych i zagranicznych. Podczas salonów było można porozmawiać z ich przedstawicielami, dowiedzieć się wszystkiego o kierunkach i przebiegu studiów, perspektywach zatrudnienia. To była znakomita okazja, żeby uczniowie klas maturalnych dostali informację o czekającym ich w maju egzaminie z „pierwszej ręki”. Służyły temu spotkania z ekspertami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Ich prezentacje cieszyły się, jak co roku, wielkim zainteresowaniem.

Informator dla Maturzystów 2018.
Najważniejszy przyjaciel w maturalnym roku

„Informator dla Maturzystów 2018” to najpełniejszy zbiór informacji dla uczniów, którzy wkrótce staną się kandydatami na studia. Informator może być Twój, jeśli wypełnisz ankietę i odbierzesz swój egzemplarz na wybranym Salonie Maturzystów Perspektywy 2018.

Publikacja liczy aż 280 stron! Czytelnik znajdzie w niej kompletną informację o ofercie uczelni na rok akademicki 2018/19 wraz z zasadami przyjęć, szczegółowym wykazem kierunków studiów i bazą teleadresową

W części poradniczej informatora zgromadziliśmy informacje dotyczące matury 2018, zamykając je dokładnym harmonogramem majowego egzaminu, a także porady wybitnych nauczycieli-ekspertów o tym, jak zmierzyć się z maturą z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, które z nich i dlaczego warto wybierać. Przyszłym studentom przekazujemy szczegółową informację o „Życiu w wielkim mieście”, czyli o tym, jak zorganizować się do życia na studiach. Stypendia, stołówki studenckie, akademiki, komunikacja, kultura i rekreacja z legitymacją studencką – to zbiór informacji ważnych dla początkujących żaków.

W „Informatorze dla Maturzystów 2018” zamieszczamy Ranking Szkół Wyższych 2017 oraz rankingi 68 najpopularniejszych kierunków studiów (w tym aż 21 rankingów studiów technicznych). To kapitalny zbiór informacji o jakości kształcenia na uczelniach i wydziałach, który będzie dla ambitnych maturzystów podstawą dobrych wyborów edukacyjnych. Twarde dane gromadzone dla celów rankingowych uzupełniają w informatorze rekomendacje studentów i absolwentów wybranych kierunków i uczelni.

Ogólnopolski Komitet Honorowy

Jarosław Gowin

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Anna Zalewska

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jan Szmidt

prof. dr hab. inż.
Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Salon Maturzystów w liczbach

Salon Maturzystów 2016

124 500
odwiedzającyh
Salony Maturzystów*

164
wystawców*

387
prezentacji,
spotkań i warsztatów*

Salon Maturzystów 2016

16
głównych ośrodków
akademickich w Polsce

Salon Maturzystów 2016

7-29 września
czas trwania kampanii
Salonu Maturzystów 2017


* Dane za rok 2016