Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

E-katalog

Gdzie nas znajdziesz?

Uniwersytet Gdański
Wydział Prawa i Administracji
Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6

Komisarz salonu

Anna Wdowińska
tel. 22 621 75 26
a.wdowinska@perspektywy.pl

Komitet Honorowy

prof. Jerzy Gwizdała

prof. Jerzy Gwizdała
Przewodniczący Konferencji Rektorów Woj. Pomorskiego
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Dariusz Drelich

Dariusz Drelich
Wojewoda
Pomorski

Mieczysław Struk

Mieczysław Struk
Marszałek
Województwa
Pomorskiego

Paweł Adamowicz

Paweł Adamowicz
Prezydent
Miasta Gdańska

Irena Łaguna

Irena Łaguna
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku