Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Gdzie nas znajdziesz?

Politechnika Świętokrzyska
Rektorat i Biblioteka Główna
Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

godz. 8.30-15.00

Kontakt

Magda Rulska - Komisarz Salonu
tel. 22 628 58 62 w.13
m.rulska@perspektywy.pl
Włodzimierz Wojcieszak
tel. 22 628 58 62 w.41
w.wojcieszak@perspektywy.pl

Komitet Honorowy

prof. Wiesław Trąmpczyński

prof. Wiesław Trąmpczyński
Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Agata Wojtyszek

Agata Wojtyszek
Wojewoda
Świętokrzyski

Adam Jarubas

Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Sygut

Andrzej Sygut
Wiceprezydent
Kielc

Danuta Zakrzewska

Danuta Zakrzewska
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Kazimierz Mądzik

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski
Kurator Oświaty