Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Gdzie nas znajdziesz?

Uniwersytet Łódzki
Wydział Zarządzania
Łódź ul. Jana Matejki 22/26

Kiedy odbędzie się salon?

25-26 września
godz. 8.30 – 15.00
wstęp wolny


Łódzki Salon Maturzystów 2017

Ufam, że wysoki prestiż wydarzenia, jakim jest Salon Maturzystów organizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, oraz przygotowane prezentacje związane z nadchodzącymi egzaminami, a także panująca tu atmosfera wzajemnego szacunku i życzliwości sprawią, że to co trudne przyjdzie z łatwością, a niemożliwe będzie jedynie drobną przeszkodą w drodze do sukcesu. Z takim przesłaniem zwrócił się w liście odczytanym do organizatorów i gości Łódzkiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2017 Zbigniew Rau, wojewoda łódzki.

Uroczystość inauguracji celebrowana była 25 bm. na Wydziale Zarządzania UŁ przez prof. dr hab. Sławomira Cieślaka, prorektora Uniwersytetu Łódzkiego, tegorocznego gospodarza Salonu, a uświetnili ją przedstawiciele władz regionu: Bożena Ziemkiewicz, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Monika Karolczak reprezentująca Urząd Prezydenta miasta Łodzi, Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty. Obecni byli przedstawiciele władz tutejszych uczelni publicznych. Mówcy podkreślali rolę matury, jako waźnego sprawdzianu dojrzałości i odpowiedzialności, apelowali o rozwagę w wyborze zawodu i kierunku nauki, dzielili się swoim doświadczeniem przypominając, że wybór oparty o prawdziwą pasję, studia z zakresu zagadnień żywo nas interesujących, to lepsza gwarancja zawodowego spełnienia i zwykłego, ludzkiego szczęścia. - Życzę wam w przyszłości pracy, do której codziennie idzie się z przyjemnością, bez przymusu. Droga do takiej sytuacji rozpoczyna się już teraz, na etapie tworzenia strategi maturalnej, wyboru kierunku studiów, wyboru uczelni - mówił prof. S. Cieślak.

Tegoroczny Łódzki Salon Maturzystów był okazją do spotkań z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy dedykowali przyszłorocznym maturzystom ponad 30 godzin wykładów o obowiązkowych i dowolnie wybieranych popularnych przedmiotach. - Dobre przygotowanie do egzaminu otworzy wam zdecydowanie więcej dróg do przyszłej kariery. Orientacja w sprawie zasad, jakimi rządzi się ten egzamin, pozwoli na spokojne rozwiązywanie maturalnych zadań - przypomniała Danuta Zakrzewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Specyficzną cechą łódzkiego spotkania jest możliwość indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi, z trenerami kariery. Z takich porad skorzystało podczas Salonu kilkadziesiąt osób.

Na spotkanie z maturzystami z woj. łódzkiego przyjechało blisko 30 uczelni; z Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Wałbrzycha. - To bardzo dobry Salon i bardzo fajna młodzież, ciekawa naszych programów studiów - mówili wystawcy.

Jak spotkanie w Łodzi oceniają uczniowie?

O opinię poprosiliśmy Wiktorię Kurek z Technikum Mechatronicznego w Kleszczowie: - Salony maturzystów to idealny sposob, by przekonać się o tym, czy kierujemy swoją przyszłość na właściwe tory. Mamy możliwość zetknąć się z ludźmi uczęszczającymi na interesujące nas studia, dowiedzieć się wiele o uczelni. Salony pozwalają poczuć się pewniej przed egzaminem maturalnym. Doradcy zawodowi oraz wykłady przygotowują psychicznie do tak ważnego wydarzenia, jakim jest matura.

Fot. wydział Zarządzania UŁ


Fot. WSR

Komisarz salonu

Magda Rulska
tel. 22 628 58 62 wew. 13
tel. kom. 601 88 76 50
m.rulska@perspektywy.pl

Wojewoda Łódzki

O Salonie Maturzystów .pdf

Komitet Honorowy

prof. Antoni Różalski

prof. Antoni Różalski
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Zbigniew Rau

Zbigniew Rau
Wojewoda
Łódzki

Witold Stępień

Witold Stępień
Marszałek Województwa Łódzkiego

Hanna Zdanowska

Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

Danuta Zakrzewska

Danuta Zakrzewska
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Grzegorz Wierzchowski

Grzegorz Wierzchowski
Łódzki
Kurator Oświaty