Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet w Białymstoku

Adres:

Świerkowa 20B
15-328 Białystok

+48 745 7 080

uwb.edu.pl/

rekrutacja@uwb.edu.pl

Opis:

Jesteśmy największą uczelnią akademicką w północno-wschodniej Polsce. Obecnie UwB tworzy dziewięć wydziałów, w tym zamiejscowy Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Kształcimy blisko 11,5 tysiąca studentów na trzydziestu kierunkach, także na studiach doktoranckich i podyplomowych, rozwijamy współpracę naukową z największymi ośrodkami na świecie, prowadzimy międzynarodowe badania.

W kampusie UwB pracują badacze nauk przyrodniczych i ścisłych, tam też kształcą się nasi studenci na Wydziałach: Biologiczno-Chemicznym, Fizyki, Matematyki i Informatyki. Nowoczesna architektura przenikająca się z naturą oraz doskonałe wyposażenie dają ogromne możliwości rozwoju. Na przykład fizycy UwB przed rokiem odkryli ultra szybką metodę zapisu informacji, wcześniej brali udział w międzynarodowym odkryciu fal grawitacyjnych, czyli „zmarszczek czasoprzestrzeni”. Biolodzy prowadzą badania terenowe, intensywnie są też realizowane badania chemiczne oraz mikrobiologiczne. W kampusie działa również Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze, Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe oraz Uniwersyteckie Centrum Kultury. Ponadto biolodzy mają do dyspozycji bazę terenową w Gugnach nad Biebrzą. Wiele ciekawych kierunków i specjalności oferujemy na wydziałach Ekonomii i Zarządzania, Filologicznym, Historyczno-Socjologicznym oraz Pedagogiki i Psychologii.

Wydział Prawa od lat jest w czołówce rankingów szkół, kształcących w tej dyscyplinie. Studenci swoje zainteresowania realizują w licznych kołach naukowych, w sekcjach sportowych działających przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, w Chórze Akademickim. Co roku studenci UwB wyjeżdżają na studia za granicę w ramach programu Erasmus+, a w ramach programu MOST do innych szkół wyższych w Polsce. Każdego roku studia na Uniwersytecie w Białymstoku podejmuje kilkuset studentów z zagranicy, między innymi z Białorusi, Ukrainy, a ostatnio także z Chin. Uczelnia gości też żaków z wymian międzynarodowych – UwB chętnie odwiedzają studenci między innymi z Hiszpanii i Turcji.

Uniwersytet angażuje się też w przedsięwzięcia wspierające region: prowadzimy badania na rzecz rozwoju gospodarki i aktywnie współpracujemy z przedsiębiorcami, by jak najlepiej przygotować naszych absolwentów do wejścia na rynek pracy.

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Andrzej Wyszyński
tel. 22 628 58 62
tel. 22 621 75 26
a.wyszynski@perspektywy.pl