Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Adres:

ul. 3 Maja 25A
80-802 Gdańsk

587220800
587220810

ateneum.edu.pl

rekrutacja@ateneum.edu.pl

Opis:

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku od wielu lat jest liderem na lokalnym rynku szkół niepublicznych. Dzięki zaufaniu, co roku kształcimy kilkuset absolwentów studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, przeprowadzamy egzaminy certyfikacyjne językowe, zawodowe i uniwersyteckie. Stawiamy na rozwój i praktykę poprzez nawiązywanie kontaktów z uniwersytetami z Hiszpanii, Włoch, Szwecji, umożliwiając wyjazd naszym studentom w ramach programu Erasmus+.

Uczelnia kształci na kierunkach: pedagogika, europeistyka, filologia (I i II st.), nauki o rodzinie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, business and languages (I st.), zarządzanie (I st.).

W ramach wymienionych kierunków, studiować można na specjalnościach np.: zarządzanie w sporcie, zarządzanie logistyką, zarządzanie start-upem, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, resocjalizacja z socjoterapią, dziennikarstwo, marketing medialny, bezpieczeństwo europejskie, współpraca gospodarczo-biznesowa ze Szwecją, filologia angielska, germańska, włoska, hiszpańska, szwedzka, itd. (więcej na stronie www.ateneum.edu.pl).

Poza tym Uczelnia prowadzi Ateneum Szkołę Języków (kursy j. angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego, szwedzkiego), jak również przeprowadza egzaminy certyfikujące z języka angielskiego, egzaminy zawodowe, uniwersyteckie oraz IELTS przy współpracy z British Council, z jęz. włoskiego PLIDA.

E-katalog

Komisarz salonu

Anna Wdowińska
tel. 22 628 58 62 wew. 40
tel. 22 621 75 26 wew. 40
a.wdowinska@perspektywy.pl