Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Miasto Białystok

Opis:

BIAŁYSTOK – tu warto studiować! 
Wysoka jakość kształcenia, różnorodność oferty edukacyjnej, a także ścisła współpraca władz samorządowych i wyższych uczelni sytuują Białystok w gronie prężnie rozwijających się ośrodków akademickich w kraju. Uczelnie stale poszerzają bazę naukowo-dydaktyczną, inwestując w nowoczesną infrastrukturę i kadrę akademicką, planują i realizują szereg projektów we współpracy z zagranicznymi ośrodkami. Studenci białostockich uczelni od lat zdobywają nagrody na międzynarodowych konkursach. Dynamicznie rozwija się też samo miasto, zachęcając absolwentów wyższych uczelni do pozostania w Białymstoku i związania z nim dalszej przyszłości. Dlaczego jeszcze warto tu studiować? Ponieważ to miejsce o wyjątkowym charakterze, ukształtowanym przez wielokulturowość, atmosferę otwartości i tolerancji. Stwarzające studentom warunki do poszukiwania i rozwijania swoich pasji i zainteresowań pozanaukowych. Doceniamy wkład studentów w kształtowanie akademickiego ducha miasta i zachęcamy do kreowania wizerunku Białegostoku!

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A
tel. 85 746 71 47, 85 746 71 48
www.pb.edu.pl
e-mail: rekrutacja@pb.edu.pl

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Biuro Promocji i Rekrutacji
tel. 85 748 54 73, fax 85 748 54 72
www.umb.edu.pl
e-mail: brip@umb.edu.pl

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
Uniwersyteckie Centrum Rekrutacji
tel. 85 745 70 80
www.uwb.edu.pl
e-mail: rekrutacja@uwb.edu.pl

E-katalog

Komisarz salonu

Anna Wdowińska
tel. 22 628 58 62 wew. 40
tel. 22 621 75 26 wew. 40
a.wdowinska@perspektywy.pl