Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Politechnika Łódzka

Opis:

Oferujemy ponad 40 kierunków studiów I stopnia, w tym kilka o profilu praktycznym.
Programy zajęć na uczelni dopasowujemy tak, aby nasi studenci mieli możliwość podjęcia pracy zawodowej już w trakcie nauki.
Dbamy o to, aby studenci wszystkich kierunków od początku wiedzieli, w jakich branżach odnaleźć się w przyszłości (program praktyk i staży w przemyśle).
Prowadzimy bezpłatne studia w językach obcych, w Centrum Kształcenia Międzynarodowego – IFE.

E-katalog