Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Politechnika Śląska

Adres:

ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice

324003055

polsl.pl

rd1@polsl.pl

Opis:

Politechnika Śląska to uczelnia o ponad 73-letniej tradycji, jedna z najlepszych i największych wyższych szkół technicznych w Polsce. Ta renomowana uczelnia prowadzi zajęcia dydaktyczne na ponad 50 kierunkach studiów w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu.

Uczelnia prowadzi kształcenie na wszystkich stopniach. Podstawową formą kształcenia na uczelni są studia stacjonarne I stopnia – inżynierskie i licencjackie – oraz II stopnia – magisterskie oraz studia doktoranckie. Na 16 kierunkach można zupełnie bezpłatnie studiować w języku angielskim.

E-katalog