Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Adres:

ul. Chodakowska 19 /31
03-815 Warszawa

https://swps.pl

swps@swps.edu.pl

Opis:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny  to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozycję zawdzięcza połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy.
Uczelnia oferuje praktyczne programy studiów z psychologii, prawa, zarządzania, socjologii, filologii, kulturoznawstwa dostosowane do wymagań zmiennego rynku pracy w pięciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach.
Obecnie Uniwersytet SWPS kształci ponad 16 tys. studentów.
Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo i literaturoznawstwo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo.

E-katalog