Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Adres:

ul. Harcerzy Września 1939 3
40-659 Katowice

323570532
323570533

gwsh.pl

Opis:

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Wydział Zarządzania: Zarządzanie, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Prawo, Administracja, Informatyka, Psychologia, Pedagogika, Turystyka i Rekreacja

Wydział Medyczny: Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo

Wydział Zamiejscowy w Żorach: Zarządzanie, Administracja, Finanse i Rachunkowość

60 kierunków studiów podyplomowych, w tym unikalne w kraju kierunki: Medycyna Estetyczna dla lekarzy oraz Stomatologia Estetyczna i Cyfrowa.

Dlaczego GWSH ?

Jesteśmy jedną z najstarszych prywatnych uczelni w Polsce. Od wielu lat, według wiodących rankingów, znajdujemy się w czołówce szkół wyższych w kraju. Stawiamy na jakość kształcenia. Obok wiedzy teoretycznej na najwyższym poziomie zapewniamy zajęcia praktyczne prowadzone przez najlepszych specjalistów. Nasi wykładowcy to ludzie z pasją i zaangażowaniem. Decyzją Ministra MNiSW GWSH posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Kierunki studiów są akredytowane przez państwową Polską Komisję Akredytacyjną, potwierdzającą jakość kształcenia.

Co nas wyróżnia?

Bez względu na to, jaki kierunek wybiera student, program nauczania jest tak sformułowany, aby każdy student GWSH miał wiedzę z obszaru ekonomii, prawa i nauk o zarządzaniu. To pozwala naszym absolwentom być konkurencyjnymi na rynku pracy, a także daje im wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzeniu własnych firm. Dodatkowo w GWSH obowiązkowe są zajęcia z planowania kariery zawodowej. 

Otwieramy nowe kierunki dostosowane do potrzeb rynku pracy, dajemy możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach. Współpracujemy z uczelniami w Anglii, Belgii, Finlandii, Hiszpanii, Niemczech. Jesteśmy członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

GWSH w liczbach

13 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
60 kierunków studiów podyplomowych
300 pracowników naukowo-dydaktycznych
50 000 absolwentów
2 wydziały zagraniczne w Wiedniu i w Ostrawie
600 ofert praktyk i pracy w Biurze Karier
100 studentów w ramach mobilności akademickiej

 

E-katalog