Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Komitet Honorowy Śląskiego Salonu Maturzystów

prof. Przemysław Jałowiecki
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Śląskich
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Przewodniczący Komitetu Honorowego

prof. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

prof. Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki Śląskiej

Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski

Wojciech Saługa
Marszałek Województwa Śląskiego

Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice

Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta Gliwice

Robert Wanic
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty