Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Adres:

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

http://umb.edu.pl

Opis:

UMCS – Spotkajmy się!

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od ponad 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 240 tys. absolwentów.

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, blisko 80 kierunkach studiów oraz ponad 250 specjalnościach. UMCS pod względem liczby działających kół naukowych w odniesieniu do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce, zaś w regionie – nie ma sobie równych. Obecnie funkcjonuje ich prawie 150 kół naukowych oraz organizacji studenckich i doktoranckich. Koła skupiają młodych ludzi, którzy z zapałem i determinacją organizują ciekawe inicjatywy.

Wzrasta także potencjał naukowo-badawczy UMCS, m.in. dzięki środkom z funduszy europejskich. Dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami. Inwestujemy w infrastrukturę oraz modernizację już istniejących obiektów. Otworzyliśmy nowoczesne pracownie i laboratoria, np. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Informatyki czy Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii.

Współpracujemy również z wieloma innymi instytucjami, władzami samorządowymi i przedsiębiorcami oraz partnerami zagranicznymi z krajów Unii Europejskiej i Ukrainy, oraz pozyskujemy nowych partnerów wśród instytucji naukowych z Chin. Docenione zostały nasze starania, dotyczące dostosowania profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy. UMCS otrzymał wiele znaczących tytułów i wyróżnień, takich jak: „Uczelnia Liderów”, „Aurea Praxis”, „Dobra Uczelnia – dobra praca”.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej spośród innych uczelni, nie tylko w regionie, ale i w Polsce, wyróżnia unikatowy, zlokalizowany w centrum miasta kampus studencki, na który składają się: budynki dydaktyczne, kluby, obiekty sportowe oraz kulturalne. Możemy poszczycić się 9 akademikami, które pod względem funkcjonalności plasują się w czołówce domów studenckich w Polsce.

Dlaczego warto studiować na UMCS?

 • 11 Wydziałów w Lublinie oraz Wydział Zamiejscowy w Puławach
 • Największa uczelnia we wschodniej Polsce
 • Blisko 80 kierunków studiów
 • Ponad 250 specjalności
 • Programy studiów dostosowane do rynku pracy
 • Prawie 150 kół naukowych oraz organizacji studenckich i doktoranckich
 • Bogata oferta wymian oraz staży krajowych i międzynarodowych
 • Ponad 80 kierunków studiów podyplomowych
 • Kierunki o profilu praktycznym
 • Atrakcyjne systemy stypendialne (w tym: Własny Fundusz Stypendialny)
 • Możliwość wszechstronnego rozwoju językowego, artystycznego i sportowego
 • Nowoczesna baza dydaktyczna
 • Innowacyjne centrum badawcze Ecotech-Complex
 • Multimedialne centrum kulturalno-artystyczne
 • Profesjonalne doradztwo edukacyjne i zawodowe
 • Możliwość kontaktu i współpracy z przyszłymi pracodawcami
 • Akademiki o wysokim standardzie
 • Miasteczko Akademickie w centrum Lublina

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy
Inne
Nowa Era

Komisarz Salonu

Magda Rulska
tel. 22 628 58 62 wew. 13
tel. 22 621 75 26 wew. 13
m.rulska@perspektywy.pl