Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Adres:

ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce

413497294
fax413497201

ujk.edu.pl

kancelaria@ujk.edu.pl

Opis:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest największą uczelnią w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Na 8 wydziałach (w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu) studiuje 12 tys. osób. Uczelnia ma uprawnienia do doktoryzowania w 10 dyscyplinach naukowych, a w 4 do habilitowania.

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy
Inne
Nowa Era

Komisarz Salonu

Magda Rulska
tel. 22 628 58 62 wew. 13
tel. 22 621 75 26 wew. 13
m.rulska@perspektywy.pl