Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Komitet Honorowy Kieleckiego Salonu Maturzystów

prof. Wiesław Trąmpczyński
Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Agata Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski

Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Sygut
Wiceprezydent Kielc

Danuta Zakrzewska
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

 

Komisarz Salonu

Magda Rulska
tel. 22 628 58 62 wew. 13
tel. 22 621 75 26 wew. 13
m.rulska@perspektywy.pl