Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Opis:

UEK to nowoczesna uczelnia o bogatej tradycji, która oferuje:

 • możliwość kształcenia na 5 wydziałach
 • studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
 • studia podyplomowe
 • studia w języku polskim i angielskim
 • praktyki i staże w 500 firmach partnerskich.

Alfabetyczny spis kierunków:

 • administracja
 • analityka gospodarcza
 • audyt finansowy
 • bankowość i zarzadzanie ryzykiem
 • ekonomia
 • europeistyka
 • finanse i rachunkowość
 • gospodarka i administracja publiczna
 • gospodarka przestrzenna  
 • informatyka stosowana
 • innowacje w biznesie 
 • innowacyjność produktu
 • inżynieria organizacji i zarządzania
 • logistyka międzynarodowa
 • marketing i komunikacja rynkowa
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie
 • prawo
 • rachunkowość i controlling
 • rynki finansowe
 • stosunki międzynarodowe
 • studia miejskie
 • towaroznawstwo
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie
 • zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego  
 • zarządzanie i inżynieria produkcji  
 • zarządzanie międzynarodowe 

E-katalog

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl