Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Adres:

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

814454137

kandydat.kul.pl

rekrutacja@kul.pl

Opis:

KUL to nowoczesna, innowacyjna i dynamicznie rozwijająca się uczelnia o 100-letniej tradycji. Uniwersytet, dzięki wysokiej jakości studiów zakorzenionej w świecie wartości, oferuje swoim studentom wiele możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Prowadzone są tu wszechstronne badania naukowe, które obejmują nie tylko charakterystyczne dla katolickiej uczelni dziedziny jak teologia czy filozofia, ale również humanistykę, nauki prawne, społeczne, przyrodnicze i ścisłe. Kierują nimi wybitni specjaliści, którzy szerokie kompetencje i doskonałe przygotowanie metodologiczne łączą z pasją przekazywania wiedzy. Programom badawczym odpowiada szeroki wachlarz programów studiów na wszystkich stopniach nauczania, organizowanych zarówno w języku polskim, jak i angielskim z racji na rosnące umiędzynarodowienie uczelni.

E-katalog

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl