Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK

Adres:

ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz

+48525853300

cm.umk.pl

dydaktyka@cm.umk.pl

Opis:

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest najmłodszą publiczną uczelnią medyczną w Polsce, której ofertę dydaktyczną stanowi osiemnaście kierunków prowadzonych na trzech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu. Proces dydaktyczny przebiega na poziomach: studia I stopnia, studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie i studia III stopnia. Uczelnia realizuje również studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim. Możliwość kształcenia w języku angielskim mają również kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na kierunku pielęgniarstwo, fizjoterapia oraz analityka medyczna.

Historia Collegium Medicum UMK sięga 1984 roku, w którym na bazie Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego Gdańskiej AM utworzono Akademię Medyczną im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Dwadzieścia lat później, 24 listopada 2004 roku, bydgoska Akademia Medyczna połączyła swe siły z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, na mocy ustawy z dnia 8 października 2004 roku o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W wyniku konsolidacji dawna Akademia Medyczna stała się Collegium Medicum UMK.

Uczelnia zatrudnia ponad 1400 pracowników (w tym ponad 800 nauczycieli akademickich) oraz kształci niemal 6000 studentów  (w tym ok. 200 obcokrajowców).

Collegium Medicum UMK jest uczelnią kameralną, co powoduje, że studenci nie są tu anonimowymi postaciami, ale partnerami we wzajemnym rozwoju naukowym. Siła Collegium Medicum UMK tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie kadry nauczającej. Przy Collegium Medicum UMK działają dwa szpitale uniwersyteckie, dla których Uczelnia jest podmiotem tworzącym. Szpitale, oprócz prowadzenia działalności leczniczej, stanowią bazę dla nauczania i prowadzenia badań naukowych przez kadrę uniwersytecką. Z roku na rok Uczelnia zapewnia coraz lepsze warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych i prac badawczych w obiektach stanowiących integralną część Collegium Medicum UMK.

E-katalog

Komisarz salonu

Anna Wdowińska
tel. 22 628 58 62 wew. 40
tel. 22 621 75 26 wew. 40
a.wdowinska@perspektywy.pl