Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Bydgoska Szkoła Wyższa

Adres:

Unii Lubelskiej 4c
85-059 Bydgoszcz

525841001
697272000

rekrutacja@bsw.edu.pl

Opis:

Bydgoska Szkoła Wyższa funkcjonuje od roku 2004, kształcąc na kierunkach związanych z potrzebami lokalnego rynku pracy. Aktualnie w uczelni studenci kształcą się na kierunkach studiów licencjackich – administracja, bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, kosmetologia, pedagogika, pielęgniarstwo oraz zdrowie publiczne, na kierunkach studiów inżynierskich – budownictwo, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, na studiach magisterskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, logistyka, zdrowie publiczne oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, pielęgniarstwo oraz na studiach jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia. Od tego roku uczelnia uruchomiła, jako jedyna w Polsce, studia licencjackie na kierunku marketing cyfrowy

Bydgoska Szkoła Wyższa wychodzi naprzeciw wyzwaniom, które stawia przed przyszłymi studentami rynek pracy oraz rozwój technologiczny. Uczelnia przygotowując nowoczesne programy kształcenia i unikatowe specjalności, oparte o nauczanie projektowe przy zastosowaniu odpowiednio dobranych narzędzi.

Bydgoska Szkoła Wyższa od początku swojego istnienia inwestuje we własną bazę lokalową. Obiekty należące do BSW, w tym Akademickie Centrum Medyczne, są doskonale przygotowane do potrzeb dydaktyki, Uczelnia z każdym rokiem dostosowuje laboratoria, pracownie oraz sale dydaktyczne do zmieniających się potrzeb praktycznej nauki zawodu.

E-katalog

Komisarz salonu

Anna Wdowińska
tel. 22 628 58 62 wew. 40
tel. 22 621 75 26 wew. 40
a.wdowinska@perspektywy.pl