Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Opis:

PJATK, powstała w 1994 r., jest jedną z najlepszych Uczelni w Polsce. Uczelnia od lat zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach. Wyróżniana jest przez studentów, pracodawców i media.

Pracodawcy cenią absolwentów PJATK jako pracowników i odzwierciedlają to w oferowanych im wynagrodzeniach. Potwierdza to wiele rankingów i badań, w których zajmują czołowe pozycje, np. system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów - ela.nauka.gov.pl

Uczelnia oferuje następujące studia: Architekturę Wnętrz, Grafikę – Sztukę Nowych Mediów, Informatykę, Kulturę Japonii i Zarządzanie Informacją. Prowadzi studia w języku polskim i angielskim inżynierskie/licencjackie, magisterskie, doktoranckie oraz studia MBA, podyplomowe i kursy.

PJATK ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych w dyscyplinach informatyka oraz mechanika, a także stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych. Jako jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce ma również uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

Siedziba uczelni mieści się w centrum Warszawy; dysponuje nowoczesnymi laboratoriami – m.in.: multimediów, animacji 3D, programowania gier, fotografii, studiem nagrań. Dodatkowo kształci na kierunkach Grafika i Informatyka na Wydziale Zamiejscowym w Gdańsku.

Atrakcyjne zarobki są odzwierciedleniem tego, że marka PJATK pozytywnie wypływa na przyszłość zawodową studentów i absolwentów.

E-katalog

Komisarz salonu

Anna Wdowińska
tel. 22 628 58 62 wew. 40
tel. 22 621 75 26 wew. 40
a.wdowinska@perspektywy.pl