Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Gdzie nas znajdziesz?

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki i Automatyki
Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22

Kiedy odbędzie się salon?

25-26 września
godz. 8.30 – 15.00
wstęp wolny
Mapka dojazduŁódzki Salon Maturzystów

-  Bądźcie odważni, uwierzcie w siebie! To Wasz czas na śmiałe decyzje; warto pamiętać, że teraz wy jesteście najważniejsi – dla siebie i dla tego akademickiego miasta – powiedział maturzystom 2019 dr Kazimierz Bilanow, dyrektor Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, która wspólnie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi i z tegorocznym gospodarzem wydarzenia - Politechniką Łódzką -przygotowała tegoroczny Salon w Łodzi.

25 i 26 września uczniowie z województwa łódzkiego odbyli blisko 50 spotkań na temat matury, kariery, przyszłego zawodu. Eksperckie porady i informacje o majowych egzaminach przygotowali pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Największe zainteresowanie odnotowali prelegenci prezentujący maturę z języka polskiego, matematyki, języków obcych. Spotkania z doradcami zawodowymi, psychologami oraz z przedstawicielami i studentami uczelni łódzkich - ale także wrocławskich, poznańskich, warszawskich - stały się dla wielu tysięcy gości Salonu podstawą do tworzenia strategii maturalnej na najbliższe miesiące.

- Mam nadzieję, że pobyt na Politechnice pozwoli wam na poznanie naszej uczelni z różnych punktów widzenia. Spotkacie tu nie tylko osoby odpowiedzialne za system rekrutacji, ale także studentów pracujących z sukcesem w licznych kołach naukowych uczelni– zachęcał uczestników inauguracji prof. Grzegorz Bąk, prorektor Politechniki Łódzkiej, gospodarz Salonu.

Na spotkania maturzystów przybywa rokrocznie młodzież z całego województwa, to imponujący, wielotysięczny zespół dobrze zmotywowanych osób. Najliczniejsza jednorodna grupa, II LO w Radomsku, liczyła ponad 120 uczniów – Wiemy, że warto tu przyjeżdżać, gdyż można liczyć na maksymalnie dużo informacji i….inspiracji – zgodnie twierdzili uczniowie i nauczyciele z Radomska.

- Cieszymy się, że tak licznie przybywacie na spotkania organizowane przez Perspektywy – powiedział do przyszłorocznych maturzystów, Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty - Liczymy na to, że wasze najbliższe decyzje będą oparte o wolę nabywania nowych umiejętności, bo to one są i będą coraz ważniejsze w świecie wielkich zmian. Ufajcie w swoją wiedzę i talenty, uwierzcie w sukces, który może być efektem własnej pracy, ale także pracy waszych nauczycieli.

 

Maturzyści 2019 już na starcie

25 i 26 września Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej przyjmie tysiące uczniów ostatnich klas liceów i techników na Łódzkim Salonie Maturzystów Perspektywy 2018. To Salon jeden z największych i najliczniej odwiedzanych przez młodzież z samej Łodzi i okolic, ale także z województw ościennych.

– Od 12 lat pomagamy kolejnym rocznikom maturzystów przygotować się do majowego egzaminu i wybrać kierunek studiów oraz uczelnię – podkreśla Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pomysłodawca Salonu. – Dla wielu młodych ludzi udział w Salonie to pierwsza okazja do wizyty na uczelni i bodziec do poważniejszego myślenia o swojej przyszłości. Jednak podstawą jest oczywiście dobrze zdana matura. Dzięki prezentacjom ekspertów OKE, goście Salonu poznają szczegółowo wymagania i procedury egzaminu maturalnego. To wiedza, która z pewnością zaprocentuje podczas egzaminu i pomoże im osiągnąć lepszy wynik, a potem świadomie wybrać studia.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi przygotowała dla gości Salonu ponad 30 prezentacji na temat egzaminu maturalnego w roku 2019 z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz z najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych, m.in. z wos, historii, biologii, chemii, fizyki. Maturzystów (na obydwu poziomach) przestraszonych perspektywą egzaminu maturalnego z matematyki serdecznie zapraszamy na wykład motywacyjny znakomitego Nauczyciela Roku 2008, Dariusza Kulmy, p. t. „Jak zdać maturę z matematyki, czyli: jak się zmotywować, jak skutecznie się uczyć i zapamiętywać, jak wyznaczyć cel i go osiągnąć”.

Na łódzkim Salonie swoją ofertę studiów przedstawią maturzystom wszystkie znaczące uczelnie publiczne i niepubliczne z Łodzi, uczelnie z Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia. Warto odwiedzić stanowiska wszystkich obecnych na Salonie uczelni, bo to wyjątkowa okazja do zapoznania się z zasadami rekrutacji, planowanymi nowymi kierunkami i warunkami studiowania..

Do dyspozycji gości Salonu, jak co roku, będą również doradcy zawodowi, którzy ułatwią młodym ludziom dokonanie wyboru zgodnego z ich predyspozycjami. Możliwość indywidualnych konsultacji z wybitnymi doradcami kariery, psychologami jest rokrocznie mocną stroną łódzkich spotkań. Nowością będzie spotkanie nt. prawnych aspektów łączenia pracy ze studiami.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Udział w Salonie jest bezpłatny, natomiast na spotkania z ekspertami obowiązuje rejestracja.

Organizatorzy Salonu zachęcają także do wypełnienia Ankiety Maturzysty www.perspektywy.pl/informator. To dla uczestników tego badania będzie dostępny bezpłatny egzemplarz Informatora dla Maturzystów 2019, który można będzie odebrać w stoisku Perspektyw.

Tak było rok temu

Fot. wydział Zarządzania UŁ


Fot. WSR

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl