Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Adres:

ul. gen. W. Urbanowicza 2
00-908 Warszawa

261837938
261837939
261837956

wat.edu.pl

rekrutacja@wat.edu.pl

Opis:

Wojskowa Akademia Techniczna jest wojskowo-cywilną uczelnią publiczną. Kształci żołnierzy oraz osoby cywilne na potrzeby sił zbrojnych oraz gospodarki narodowej.
Oferuje studia pierwszego stopnia: (inżynierskie/licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie) oraz trzeciego stopnia (doktoranckie); studia podyplomowe, kursy dokształcające i językowe.

Kierunki studiów:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • biogospodarka
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • budownictwo
 • chemia
 • elektronika i telekomunikacja
 • energetyka
 • geodezja i kartografia
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • inżynieria materiałowa
 • kierunki informatyczne (informatyka, informatyka w medycynie, kryptologia i cyberbezpieczeństwo)
 • logistyka – profil ogólnoakademicki
 • logistyka – profil praktyczny
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • obronność państwa
 • zarządzanie

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl