Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Twój Kurier Regionalny

Adres:

ul. Kopernika 5
96-100 Skierniewice

468809151
601157958
604555413

twojkurier.pl

Opis:

Bezpłatny dwutygodnik ukazujący się od piętnastu lat na terenie dawnego województwa skierniewickiego. Wiele miejsca poświęca sprawom społecznym, kulturze, zdrowiu i edukacji.
Ze względu na zasięg, profil pisma oraz krąg odbiorców „Twój Kurier Regionalny” jest atrakcyjnym nośnikiem informacji.
„Twój Kurier Regionalny” rozprowadzany jest w liczbie do 7 tys. egzeplarzy na terenie: Skierniewic, Łowicza, Łyszkowic, Rawy Maz., Białej Rawskiej, Mszczonowa, Żyrardowa. Trafia do Urzędów Miast i Gmin, banków, przychodni zdrowia, szkół ponadgimnazjalnych, punktów usługowych, niektórych marketów, sklepów spożywczych, kiosków. Wydania targowe mają szerszy zasięg.

 

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl