Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Adres:

Piotrkowska 278
90-361 Łódź

Opis:

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest jedyną w Łodzi Uczelni niepubliczną specjalizującą się w kształceniu na kierunkach studiów około-medycznych.

Oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach:

  • Dietetyka – studia I i II stopnia
  • Kosmetologia – studia I i II stopnia
  • Pedagogika – studia I i II stopnia
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I stopnia
  • NOWOŚĆ! Psychologia – studia jednolite magisterskie

Uczelnia realizuje autorskie, nowoczesne programy studiów, przystosowane z jednej strony, do aktualnych wymogów rynku pracy, a jednocześnie w pełni zgodne z wymaganiami programowymi określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci kończący WSBiNoZ wyniosą  ze studiów taki poziom wiedzy i umiejętności, który w wybranym zawodzie zdecydowanie zwiększy atrakcyjność absolwenta Uczelni na rynku pracy. Rosnąca konkurencja na rynku pracy, wymusza na osobach poszukujących zatrudnienia posiadania  bogatego zasobu umiejętności i wiedzy, który dla pracodawcy będzie gwarantem zatrudnienia specjalistów najwyższej klasy. Dlatego Uczelnia dba o poziom zajęć, nowoczesność programów nauczania i jakość wiedzy prezentowanej przez studentów na egzaminach i zaliczeniach. Dyplom uzyskany w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu będzie dowodem Twojej fachowości.

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl