Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Opis:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce, której tradycja sięga lat 40-tych ubiegłego wieku. Obecnie na pięciu wydziałach i 16 kierunkach studiów kształci się 9 500 studentów. Uczelnia prowadzi również studia w języku angielskim, na których program lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarski oraz studia doktoranckie realizuje ponad 750 obcokrajowców. Nasz rozwój oparty jest na nowoczesnej bazie naukowej oraz wysoce wyspecjalizowanej kadrze nauczycieli akademickich:

  • 3 potężne szpitale kliniczne, w tym CKD – największy i najnowocześniejszy ośrodek w regionie;
  • Centrum Dydaktyczne – nowoczesne sale wykładowe, fantomowe, unikatowe laboratoria;
  • Strefa Wiedzy i Innowacji – unikalna przestrzeń do realizacji interdyscyplinarnych projektów i tworzenia innowacji;
  • Nowoczesne Centrum Informacyjno-Biblioteczne – przestrzeń do nauki indywidualnej i zespołowej;
  • Centrum Symulacji Medycznych (CSM) i nowe pracownie anatomii – medycyna XXI wieku w zasięgu ręki.

Profesjonalne przygotowanie specjalistów do pracy w różnych systemach opieki zdrowotnej jest naszym priorytetem. Posiadamy atrakcyjną i zróżnicowaną - uwzględniającą wymagania unijne, potrzeby krajowego rynku usług medycznych oraz preferencje potencjalnych kandydatów – ofertę dydaktyczną na wszystkich poziomach kształcenia: studia jednolite magisterskie, I i II stopnia, doktoranckie oraz podyplomowe. Każdego roku na uczelnię aplikuje kilkanaście tysięcy kandydatów. Kształcimy własną kadrę akademicką oraz prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, a także świadczymy usługi badawcze. Strategiczne obszary działalności badawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotyczą przede wszystkim chorób cywilizacyjnych, m.in.: kardiologii, onkologii, diabetologii, chorób metabolicznych, fizjoterapii.

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl