Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Opis:

WSEI w Lublinie znana jest z innowacyjnej oferty dydaktycznej i praktycznej orientacji na studenta. Od lat realizuje programy kształcenia o profilu praktycznym przygotowujące absolwenta do wejścia na współczesny rynek pracy. Student może indywidualnie kształtować swoją ścieżkę edukacyjną, gdyż studia we WSEI odbiegają od skostniałych form studiów akademickich. Uczelnia kładzie nacisk na zajęcia w laboratoriach, stosowany jest również Tutoring czyli metoda zindywidualizowanego nauczania, opierająca się na relacji mistrz – uczeń. Uczelnia angażuje się w szereg projektów, które mają bezpośredni wpływ na poziom kształcenia. Dzięki temu absolwenci WSEI bez problemu odnajdują swoje miejsce na rynku pracy.

WSEI prowadzi studia w języku polskim na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Finanse i rachunkowość, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Informatyka, Pielęgniarstwo oraz Pedagogika specjalna, po których można uzyskać dyplom licencjata, magistra lub inżyniera. Ponadto, w ramach internacjonalizacji kształcenia, Uczelnia prowadzi 4 kierunki w języku angielskim: Ekonomia, Zarządzanie, Informatyka i Pielęgniarstwo.

Wszystkie informacje na temat Uczelni znajdują się na stronie internetowej www.wsei.lublin.pl

 

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Andrzej Fornal
tel. 22 628 58 62 wew. 19
tel. 22 621 75 26 wew. 19
a.fornal@perspektywy.pl