Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Opis:

Studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to praktyczne wykształcenie zdobyte w nowoczesnej uczelni. Studenci kształcą się na sześciu wydziałach, na blisko 40 kierunkach studiów, w tym na unikatowych w skali kraju jak: behawiorystyka zwierząt, hipologia i jeździectwo, zielarstwo i terapie roślinne. Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach jednolitych magisterskich oraz studiach III stopnia.

Kierunki studiów I stopnia:

 • Agrobiznes
 • Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
 • Architektura krajobrazu
 • Behawiorystyka zwierząt
 • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bioinżynieria
 • Biokosmetologia
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane
 • Dietetyka
 • Ekoenergetyka
 • Ekonomia
 • Gastronomia i sztuka kulinarna
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Hipologia i jeździectwo
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Inżynieria rolnicza i leśna
 • Inżynieria środowiska
 • Leśnictwo
 • Medycyna roślin
 • Ochrona środowiska
 • Ogrodnictwo
 • Rolnictwo
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Towaroznawstwo
 • Transport i logistyka
 • Turystyka i rekreacja
 • Weterynaria
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zielarstwo i terapie roślinne
 • Zootechnika

Zapewniamy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i doskonałe warunki do uprawiania sportu (posiadamy własny ośrodek hipiczny, stację żeglarską, centrum sportowe). Kreujemy przestrzeń do samorozwoju i wspieramy organizacje studenckie.

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Andrzej Fornal
tel. 22 628 58 62 wew. 19
tel. 22 621 75 26 wew. 19
a.fornal@perspektywy.pl