Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres:

Al. Racławickie 1
20-054 Lublin

814485000

umlub.pl

rekrutacja@umlub.pl

Opis:

Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, na różnych wydziałach i kierunkach, studiuje 6925 osób.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie zatrudnia ponad 2300 pracowników, wśród których są m.in. nauczyciele akademiccy (1371). W tej grupie znajduje się ok. 110 osób z tytułem profesora, 188 doktorów habilitowanych i 792 doktorów nauk medycznych, farmaceutycznych lub przyrodniczych oraz 389 pracowników technicznych, w tym  naukowo-technicznicznych  56, oraz 557 pracowników obsługi i administracji Uczelni.
Lubelska Uczelnia obecnie posiada 164 wydziałowych jednostek organizacyjnych, tj. katedr, zakładów, klinik, samodzielnych pracowni, pracowni, laboratoriów. Uniwersytetowi Medycznemu podlegają trzy szpitale posiadające certyfikat akredytacyjny nadany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 i Dziecięcy Szpital Kliniczny. Studia w UM odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Od trzynastu lat lubelski UM oferuje również studia anglojęzyczne dla obcokrajowców (aktualnie kształci się w tym systemie 1065 studentów).

 

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Andrzej Fornal
tel. 22 628 58 62 wew. 19
tel. 22 621 75 26 wew. 19
a.fornal@perspektywy.pl