Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Politechnika Białostocka

Adres:

Wiejska 45A
15-351 Białystok

Opis:

Politechnika Białostocka oferuje 27 atrakcyjnych kierunków studiów pierwszego stopnia - głównie inżynierskich. Zapraszamy także na studia magisterskie i doktoranckie. Nasi studenci mogą studiować na całym świecie! Realizujemy umowy o podwójnym dyplomowaniu z uczelniami w Chinach, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Rosji, Kirgistanie, Białorusi i na Ukrainie. W ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus+ aktywnych jest blisko 250 porozumień z uczelniami zagranicznymi. Studenci i pracownicy Politechniki Białostockiej korzystają z nowoczesnej infrastruktury badawczej i doskonale wyposażonych pracowni dydaktycznych. Uczelniany kampus to tętniące życiem miasteczko akademickie. Tu znajdują się akademiki oferujące ponad 1600 miejsc, klub studencki, nowoczesna biblioteka oraz Akademickie Centrum Sportu. W Inkubatorze Przedsiębiorczości nasi studenci zakładają swoje pierwsze start-upy. Większość wydziałów Politechniki Białostockiej zlokalizowana jest w Białymstoku, natomiast Zamiejscowy Wydział Leśny - ze względu na swoją specjalizację - mieści się u wrót Puszczy Białowieskiej w Hajnówce.

Zapraszamy na: Wydział Architektury, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Wydział Mechaniczny, Zamiejscowy Wydział Leśny.

 

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Andrzej Fornal
tel. 22 628 58 62 wew. 19
tel. 22 621 75 26 wew. 19
a.fornal@perspektywy.pl