Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Politechnika Lubelska

Adres:

ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin

politechnika@pollub.pl

Opis:

Politechnika Lubelska powstała z inicjatywy lubelskiego środowiska techników, inżynierów i naukowców w roku 1953.

Obecnie w strukturze organizacyjnej Politechniki Lubelskiej funkcjonuje sześć wydziałów:

 • Wydział Mechaniczny,
 • Wydział Elektrotechniki i Informatyki,
 • Wydział Budownictwa i Architektury,
 • Wydział Inżynierii Środowiska,
 • Wydział Zarządzania,
 • Wydział Podstaw Techniki, 

 W ofercie znajduje się 21 kierunków:

 • Budownictwo
 • Architektura
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Mechatronika 
 • Inżynieria biomedyczna  
 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • Inżynieria środowiska 
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Inżynieria materiałowa
 • Transport
 • Inżynieria produkcji
 • Robotyzacja procesów wytwórczych
 • Matematyka 
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Finanse i rachunkowość
 • Marketing i komunikacja rynkowa
 • Inżynieria logistyki

Więcej informacji o kierunkach kształcenia dostępnych jest w zakładce Kandydaci na stronie www.pollub.pl

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Andrzej Fornal
tel. 22 628 58 62 wew. 19
tel. 22 621 75 26 wew. 19
a.fornal@perspektywy.pl