Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Komitet Honorowy Lubelskiego Salonu Maturzystów

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Przewodniczą…cy Komitetu Honorowego

Przemysław Czarnek
Wojewoda Lubelski

Sławomir Sosnowski
Marszałek Wojwództwa Lubelskiego

Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Lech Gawryłow
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Fornal
tel. 22 628 58 62 wew. 19
tel. 22 621 75 26 wew. 19
a.fornal@perspektywy.pl