Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Opis:

Uniwersytet Śląski w Katowicach to jedna z największych uczelni w Polsce. Czerpiąc z pięćdziesięciu lat doświadczeń w zakresie dydaktyki i badań naukowych, oferujemy kandydatom na studia 76 kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – licencjackich, inżynierskich, magisterskich, a także 234 specjalności. Na 12 wydziałach oraz w licznych jednostkach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych kształcimy blisko 25 tysięcy studentów i doktorantów.

Dla tych, którzy pragną studiować niestandardowo, przygotowaliśmy Indywidualny Tok Studiów (ITS) oraz Indywidualne Studia Międzyobszarowe (ISM). Zawsze można też wzbogacić swoją edukację o wyjazdy do krajowych (program MOST) oraz zagranicznych (ERASMUS+) ośrodków naukowych.

Stale uzupełniamy i uaktualniamy naszą ofertę edukacyjną, aby dostosować ją do potrzeb rynku pracy. Stawiamy również na rozwój osobisty studentów: naukowy, sportowy, kulturalny, a także zawodowy. Uniwersytet Śląski w Katowicach to uczelnia otwarta na potrzeby kandydatów. Przekonało się o tym już 250 tysięcy absolwentów śląskiej wszechnicy.

E-katalog

Inne
Nowa Era

Komisarz salonu

Bartek Więckowski
tel. 22 628 58 62 wew. 44
tel. 22 621 75 26 wew. 44
b.wieckowski@perspektywy.pl