Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Komitet Honorowy Opolskiego Salonu Maturzystów

prof. Marek Tukiendorf
Rektor Politechniki Opolskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Adrian Czubak
Wojewoda Opolski

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego

Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Opola

Piotr Świędrych
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Michał Siek
Opolski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Bartek Więckowski
tel. 22 628 58 62 wew. 44
tel. 22 621 75 26 wew. 44
b.wieckowski@perspektywy.pl