Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Opis:

Dziś, w świecie nieustannie zmieniających się technologii, wyszkolenie profesjonalnych pilotów wojskowych i cywilnych jest prawdziwym wyzwaniem. Tylko innowacyjna i doskonale wyposażona uczelnia z rozwiniętą infrastrukturą oraz bazą szkoleniową, może podołać temu zadaniu.
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie to jedyna uczelnia w Europie łącząca nowoczesną edukację z wyjątkowymi tradycjami lotniczymi. Już od prawie stu lat przygotowuje pilotów wojskowych na potrzeby Rzeczypospolitej Polskiej.
Posiada certyfikowane ośrodki szkolenia oraz statki powietrzne, trenażery i symulatory najnowszej generacji. Wyróżnia ją nowatorskie podejście do kształcenia i szkolenia, trudno znaleźć w Europie szkołę wyższą o podobnym potencjale.
Założenie stalowego munduru przez młodych ludzi jest spełnieniem życiowych ambicji i realizacją pasji do lotnictwa – to ich Szkoła Marzeń. Dla przemysłu i firm zewnętrznych Uczelnia to przede wszystkim prestiżowy partner do współpracy ze względu na jej ogromny potencjał i wieloletnie tradycje lotnicze. To właśnie świadczy o jej wyjątkowości.

Sudia wojskowe

Studia wojskowe są przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Absolwent studiów promowany jest na pierwszy stopień oficerski - podporucznika.
Składanie wniosków o powołanie do służby kandydackiej rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego i trwa do 31 marca 2019 r.

Wydział Lotnictwa

  • lotnictwo i kosmonautyka – studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach: pilotaż statku powietrznego (pilot samolotu odrzutowego, pilot samolotu transportowego, pilot śmigłowca), nawigacja lotnicza (nawigator statku powietrznego), bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów (pilot-operator BSP); studia II stopnia (magisterskie) w specjalności: eksploatacja statków powietrznych.
  • nawigacja – studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach: nawigacja taktyczna (nawigator naprowadzania), zarządzanie ruchem lotniczym (kontroler ruchu lotniczego); studia II stopnia (magisterskie) w specjalności: zarządzanie ruchem lotniczym.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki

  • logistyka – studia I stopnia (inżynierskie) oraz II stopnia (magisterskie) w specjalności: ogólnologistycznej.  

Studia cywilne

Wydział Lotnictwa

  • lotnictwo i kosmonautyka – studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach: pilotaż statku powietrznego, awionika, inżynieria lotnicza, bezzałogowe statki powietrzne; studia II stopnia (magisterskie) w specjalności: eksploatacja statków powietrznych.
  • nawigacja – studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach: eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych, zarządzanie ruchem lotniczym; studia II stopnia (magisterskie) w specjalności: eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych, zarządzanie ruchem lotniczym.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki

  • bezpieczeństwo narodowe – studia I i II stopnia w specjalnościach: bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym, bezpieczeństwo i ochrona lotnisk, ochrona osób i mienia, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie.
  • logistyka – studia I i II stopnia w specjalnościach: logistyka lotnictwa, logistyka wojskowa, zarządzanie obsługą na lotnisku.
  • transport (nowy kierunek) – studia I stopnia w specjalnościach: transport powietrzny, transport lotniskowy, transport wojskowy.

 

E-katalog

Komisarz salonu

Bartek Więckowski
tel. 22 628 58 62 wew. 44
tel. 22 621 75 26 wew. 44
b.wieckowski@perspektywy.pl