Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Akademia Morska w Szczecinie

Opis:

Kształcimy poszukiwanych specjalistów

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną kształcącą profesjonalistów, znajdujących z powodzeniem zatrudnienie na morzu i lądzie. Absolwenci uczelni to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy – dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Nabór na uczelnię odbywa się według bardzo prostych zasad – wystarczy zdać egzamin maturalny i złożyć odpowiednie dokumenty. Dla osób, które nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi, w toku studiów Akademia Morska organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki. Ponadto uczelnia oferuje atrakcyjny i bardzo dobrze funkcjonujący system pomocy socjalnej – zapewnia studentom wsparcie materialne oraz miejsca w akademiku. Mogą się oni ubiegać o stypendia: rektora, socjalne, sportowe oraz zapomogi losowe.

Program kształcenia dostosowany jest do współczesnych warunków eksploatacji floty. Umożliwia to nowoczesna baza dydaktyczna, włącznie ze świetnie wyposażonym statkiem szkolno-badawczym m/v Nawigator XXI, laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, symulatorami, silnikami, kokpitami sterowniczymi, elektronicznymi mapami oraz nowoczesnymi pracowniami komputerowymi.

Spełnienie wymagań międzynarodowych konwencji i posiadanie certyfikatów jakości kształcenia lokuje Akademię Morską w Szczecinie w czołówce tego typu uczelni w Unii Europejskiej, a jej dyplomy są uznawane na całym świecie.

E-katalog

Komisarz salonu

Bartek Więckowski
tel. 22 628 58 62 wew. 44
tel. 22 621 75 26 wew. 44
b.wieckowski@perspektywy.pl