Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Adres:

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

+48618569000

ue.poznan.pl/pl/

promocja@ue.poznan.pl

Opis:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. UEP kształci studentów na najwyższym poziomie teoretycznym i praktycznym na Wydziale Ekonomii, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa oraz na Wydziale Zarządzania. Programy nauczania uwzględniają unijne standardy edukacji menedżerskiej, wymagania zglobalizowanego rynku pracy i najnowsze trendy biznesowe. Nacisk kładziony jest na internacjonalizację dydaktyki i nauki. Na zajęciach wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania - prezentacje mutlimedialne, prace nad projektami, case-study.

W 2018 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajął 3. miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018. Utrzymaliśmy tytuł "Top business school with significant international influence" w międzynarodowym rankingu Eduniversal. O wysokim poziomie nauczania świadczą przyznane Uczelni akredytacje i certyfikaty.

Każdego roku studia na UEP kończy ponad 4000 absolwentów. Są oni doskonale przygotowani pod kątem wiedzy merytorycznej, biegłości w stosowaniu narzędzi biznesowych oraz umiejętności miękkich do rozpoczęcia kariery zawodowej. Ich kompetencje są doceniane w największych polskich i zagranicznych firmach.

E-katalog

Komisarz salonu

Bartek Więckowski
tel. 22 628 58 62 wew. 44
tel. 22 621 75 26 wew. 44
b.wieckowski@perspektywy.pl