Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Opis:

Uczelnia Łazarskiego to 3 wydziały (Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Medyczny), 11 kierunków, ponad 40 specjalizacji i modułów, 4 szkoły prawa obcego i ponad 50 programów studiów podyplomowych. Kadra naukowo-dydaktyczna to ponad 250 ekspertów – naukowców i praktyków z wieloletnim stażem. Naszą renomę potwierdza ranking Perspektyw - od dwóch lat utrzymujemy mocną 3. pozycję wśród wszystkich uczelni niepublicznych w kraju.
Od roku akademickiego 2017/2018 kształcimy specjalistów z zakresu medycyny – jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Warszawie. Studia lekarskie na Wydziale Medycznym wyróżnia indywidualizacja procesu nauczania – zajęcia są prowadzone w małych grupach z wykorzystaniem najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych.
Uczelnia Łazarskiego ma jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce. Od 10 lat Wydział jest niekwestionowanym liderem prestiżowego rankingu wydziałów prawa "Dziennika Gazety Prawnej". Otrzymał także najwyższą ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz uzyskał kategorię A w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych.
Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania stawiamy na praktykę i współpracę z biznesem, co przekłada się na rozwój kariery zawodowej naszych studentów. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania uzyskują jedne z najwyższych wynagrodzeń według systemu ELA. Dzięki współpracy z prestiżowym Coventry University programy studiów anglojęzycznych spełniają kryteria brytyjskiego sytemu szkolnictwa wyższego, a kierunki walidowane kończą się podwójnym dyplomem – polskim i brytyjskim.

E-katalog

Komisarz salonu

Bartek Więckowski
tel. 22 628 58 62 wew. 44
tel. 22 621 75 26 wew. 44
b.wieckowski@perspektywy.pl