Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis:

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to pierwsza uczelnia przyrodnicza w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia: Agroturystyka; Architektura krajobrazu; Biologia; Biotechnologia; Dietetyka; Ekoenergetyka; Ekonomia; Finanse i rachunkowość; Gospodarka przestrzenna; Informatyka stosowana; Inżynieria biotworzyw; Inżynieria i gospodarka wodna; Inżynieria rolnicza; Inżynieria środowiska; Jakość i bezpieczeństwo żywności; Leśnictwo, Medycyna roślin; Ochrona środowiska; Ogrodnictwo; Projektowanie mebli; Rolnictwo; Technologia drewna, Technologia żywności i żywienie człowieka; Weterynaria (jednolite studia magisterskie); Zootechnika.

Studia stacjonarne drugiego stopnia: Agroturystyka, Analityka żywności - interdyscyplinarne; Architektura krajobrazu; Biologia; Biotechnologia; Dietetyka; Ekoenergetyka; Ekonomia; Finanse i rachunkowość; Gospodarka przestrzenna; Informatyka stosowana; Inżynieria biotworzyw; Inżynieria rolnicza; Inżynieria i gospodarka wodna; Inżynieria środowiska; Leśnictwo, Medycyna roślin; Neurobiologia – interdyscyplinarne; Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna; Ochrona środowiska; Ogrodnictwo; Projektowanie mebli; Rolnictwo; Technologia drewna, Technologia żywności i żywienie człowieka; Zootechnika.

E-katalog

Komisarz salonu

Bartek Więckowski
tel. 22 628 58 62 wew. 44
tel. 22 621 75 26 wew. 44
b.wieckowski@perspektywy.pl