Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Gdzie nas znajdziesz?

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy
Techniczno-Przyrodniczej
ul. Pigonia 1, budynek A0, Rzeszów

Kiedy odbędzie się salon?

24-25 września
godz 8.00 - 15.00
wstęp wolnyRzeszowski Salon Maturzystów

Tegoroczny Rzeszowski Salon Maturzystów Perspektywy 2018 odbył się, po raz pierwszy, na Uniwersytecie Rzeszowskim w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, które zachwyca piękną architekturą.

Współorganizatorzy Rzeszowskiego Salonu Maturzystów: Fundacja Edukacyjna Perspektywy, w jej imieniu dyrektor zarządzająca – dr Bianka Siwińska oraz Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Sylwester Czopek przywitali tłumnie przybyłych przyszłorocznych maturzystów oraz gości honorowych salonu: Ewę Leniart, Wojewodę Podkarpackiego, Henryka Wolickiego, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. edukacji, Stanisława Fundakowskiego, Podkarpackiego Wicekuratora Oświaty, Lecha Gawryłowa, Dyrektora OKE w Krakowie, Katarzynę Kuczmendę, zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, prof. dra hab. inż. Tadeusza Markowskiego, Rektora Politechniki Rzeszowskiej, dr Bożenę Sowę, Prorektora ds. ogólnych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, dra hab. Wojciecha Walata, prof. URz, Prorektora ds. studenckich i kształcenia oraz dra Krzysztofa Szparę, Dziekana Wydziału Medycznego WSIiZ.

Patroni Rzeszowskiego Salonu podziękowali organizatorom podkreślając ogromne znaczenie kampanii informacyjno-edukacyjnej – prowadzonej od wielu lat przez Perspektywy wraz z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie – dla młodzieży Podkarpacia. Uczestnictwo w Salonie i możliwość bezpośredniego zapoznania się z ofertą edukacyjną znacząco pomaga młodym ludziom w wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej.

Mówcy zwrócili uwagę na to, że warto bardzo dobrze zdać maturę, bo to jest klucz, który otwiera drzwi do najlepszych uczelni. Podkreślano również, że mądremu wyborowi, popartemu wiedzą i dobrym przygotowaniem, towarzyszyć powinno głębokie wewnętrzne osobiste przekonanie i pasja.

Młodzież podkarpackich liceów i techników, wyposażona w Informatory dla Maturzystów 2019, chętnie korzystała z możliwości uzyskania bezpośredniej informacji rekrutacyjnej 24 uczelni regionalnych, a także z Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Lublina.

autor zdjęć: Michał Święcicki Fotograf/Grafik Uniwersytetu Rzeszowskiego

Podkarpacki Salon Maturzystów odbędzie się w gościnnych murach Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pierwszy raz Uniwersytet Rzeszowski będzie prezentował się w roli gospodarza Salonu a odwiedzający Salon będą mogli poznać bazę dydaktyczną, campus i poznać wyjątkową atmosferę uczelni. Jak co roku, we wrześniu, zapraszamy również młodzież na cykl wykładów przygotowanych przez ekspertów OKE. Na maturzystów czekać będą stoiska uczelni i innych instytucji edukacyjnych z Podkarpacia i całej Polski oraz Informator dla Maturzystów 2019 Perspektyw.

Tak było rok temu

Fot. Jakub Dworak

Komisarz salonu

Edyta Tarnowska
tel. 22 628 58 62 wew. 29
tel. 22 621 75 26 wew. 29
e.tarnowska@perspektywy.pl