Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Opis:

Celem uczelni jest międzynarodowy wymiar kształcenia, oparty na europejskich standardach edukacyjnych. Kształcimy na 9 kierunkach licencjackich i inżynierskich: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej; ekonomia; gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych; mechanika i budowa maszyn; nowe media, reklama, kultura współczesna; pedagogika; praca socjalna; pielęgniarstwo; ratownictwo medyczne oraz 3 kierunkach magisterskich: praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania, pielęgniarstwo, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych. Kompleks uczelni to 6 budynków wyposażonych w nowoczesny sprzęt. W październiku 2015 roku zostało otwarte centrum sportowo-dydaktyczne. W 2009 roku uczelni przyznano Erasmus University Charter, a w roku 2014 Erasmus Charter for Higher Education. W latach 2015, 2016, 2017, 2018 PWSZ przyznano certyfikat “Uczelnia Liderów”, w latach 2016 i 2018 dodatkowo wyróżnienie „Primus”, a w roku 2017 wyróżnienie „Aurea Praxis”.

E-katalog

Komisarz salonu

Edyta Tarnowska
tel. 22 628 58 62 wew. 29
tel. 22 621 75 26 wew. 29
e.tarnowska@perspektywy.pl