Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Opis:

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa zaprasza na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach:

ADMINISTRACJA – studia I i II stopnia na specjalnościach:

 • ochrona informacji
 • administracja celna i skarbowa
 • administracja publiczna
 • e-administracja*
 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
 • organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja
 • stosunki międzynarodowe
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie transportem - spedycją - logistyką
 • administrowanie firmą
 • finanse i rachunkowość.

* specjalność prowadzona wyłącznie na studiach I stopnia.

ZARZĄDZANIE – studia I stopnia na specjalnościach:

 • zarządzanie turystyką
 • zarządzanie w biznesie
 • zarządzanie finansami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia I i II stopnia na specjalnościach:

 • cyberbezpieczeństwo
 • służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
 • kryminalistyka i kryminologia
 • przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej
 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo narodowe.

PRAWO – jednolite, 5-letnie studia magisterskie

studenci mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia:

 • ścieżka aplikacyjna – przygotowująca do zdania egzaminu na aplikacje: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną lub komorniczą,
 • ścieżka kształcenia ogólnego – dla osób, które chcą pracować w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych, lecz nie jest wymagane zdanie egzaminu aplikacyjnego.

Zapraszamy również na STUDIA PODYPLOMOWE oraz SEMINARIA DOKTORANCKIE w zakresie nauk prawnych.

Szczegółowe informacje na stronie www.wspia.eu

E-katalog

Komisarz salonu

Edyta Tarnowska
tel. 22 628 58 62 wew. 29
tel. 22 621 75 26 wew. 29
e.tarnowska@perspektywy.pl