Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Opis:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie powstał w 1948 roku. Od lat jest najlepszą

uczelnią w województwie zachodniopomorskim. Na 14 kierunkach kształci blisko pięć

tysięcy studentów. Uczelnia posiada cztery wydziały: Lekarski z Odziałem Nauczania w

Języku Angielskim, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny

Laboratoryjnej oraz Nauk o Zdrowiu. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

prowadzi studia magisterskie, I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) – stacjonarne

i niestacjonarne, doktoranckie oraz podyplomowe. W języku angielskim na kierunkach

lekarskim i lekarsko-dentystycznym kształci studentów anglojęzycznych. W roku

akademickim 2013/2014 uruchomiono Program Asklepios adresowany do obywateli Niemiec.

Działalność naukowa uczelni obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne

osiągnięcia odnotowano w zakresie patomorfologii, genetyce i transplantologii. W 2012 roku

PUM wraz z IPN stworzył Polską Bazę Genetyczną Ofiar Totalitaryzmu, której celem jest

identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Uczelnia utrzymuje kontakty naukowe z

renomowanymi ośrodkami zagranicznymi, m.in. w USA, Niemczech, Włoszech i Szwecji.

E-katalog

Komisarz salonu

Wioleta Kupiec
tel. 22 628 58 62 wew. 32
tel. 22 621 75 26 wew. 32
w.kupiec@perspektywy.pl