Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Komitet Honorowy Szczecińskiego Salonu Maturzystów

prof. Edward Włodarczyk
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Tomasz Hinc
Wojewoda Zachodniopomorski

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin

Marcjanna Klessa
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Magdalena Zarębska-Kulesza
Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Wioleta Kupiec
tel. 22 628 58 62 wew. 32
tel. 22 621 75 26 wew. 32
w.kupiec@perspektywy.pl