Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Adres:

ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa

225350149

wsr.edu.pl/
rekrutacja.wsr.edu.pl/

rekrutacja@wsr.edu.pl

Opis:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie - WSR
wsr.edu.pl
rekrutacja@wsr.edu.pl
22 535 01 49
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa

ZDROWE KIERUNKI PRZYSZŁOŚCI

 • FIZJOTERAPIA
 • DIETETYKA
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • PSYCHOLOGIA MEDYCZNA
 • STUDIA PODYPLOMOWE

DLACZEGO WSR

 • wybitni wykładowcy, eksperci, lekarze, doświadczeni praktycy - najwyższe kwalifikacje, międzynarodowe sukcesy
 • wiodąca pozycja wśród uczelni o profilu medycznym
 • przyszłościowe kierunki studiów, ciekawe projekty, twórcza atmosfera
 • wysoki poziom kształcenia, nowatorski program, kursy, szkolenia
 • rozbudowana baza dydaktyczna, nowoczesne wyposażenie
 • ćwiczenia kliniczne w najbardziej renomowanych placówkach medycznych
 • tradycje słynnej na całym świecie Konstancińskiej Szkoły Rehabilitacji
 • współpraca międzynarodowa / Erasmus+ / ECTS - Europejski System Transferu Punktów
 • koła naukowe / sekcje sportowe / klub studencki REHAB WSR / Bistro WSR
 • PSYCHOLOGIA MEDYCZNA – TYLKO W WSR

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • praca w swoim zawodzie w Polsce i na świecie
 • bezpieczna przyszłość, stabilna praca, satysfakcja zawodowa
 • fizjoterapeuta, dietetyk, ratownik medyczny, psycholog medyczny -  zawody poszukiwane przez pracodawców w Polsce, UE, USA, Japonii
 • praca w szpitalach, placówkach medycznych, gabinetach, ośrodkach sportowych , ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, prywatnym biznesie, sporcie, fundacjach, praca z chorymi, rehabilitacja medyczna, przywracanie sprawności

 

JESTEŚCIE WYJĄTKOWI.  MY TEŻ.
REKRUTACJA TRWA.  ZAPRASZAMY.

 

E-katalog

Uczelnie
Aarhus University, BSS (Dania)
Aberystwyth University
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Brunel University London (Anglia)
Business & Hotel Managment School, Switzerland
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
NHL Stenden University of Applied Sciences (Holandia)
Politechnika Białostocka
Politechnika Koszalińska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk
STUDY in HONG KONG
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
The University of Northampton (Anglia)
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
University of the West of England, Bristol (Anglia)
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl