Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Pracownia Badania Potencjału TalentMap

Adres:

ul. Flory 7 /11
00-586 Warszawa

882 620 014

talentmap.pl

dorota.zuchowicz@talentmap.pl

Opis:

W świecie, w którym każdy ma tylko jedno życie, a dostępnych dróg są miliony – my pomagamy zorientować się w terenie, własnych możliwościach i chęciach, wspólnie zakreślając na mapie możliwe kierunki i szlaki.

Wybór uczelni czy drogi zawodowej to często nie jest prosta kwestia. Jak się zorientować we wszystkich drogach, które otwiera przed nami dzisiejszy świat? Warto mieć ze sobą mapę – mapę swoich talentów, swoich możliwości i szlaków, które do nich pasują.

To Ty wybierzesz, gdzie pójdziesz. Wcześniej jednak razem możemy stworzyć Twoją mapę możliwości – tak, by dać Ci jak najwięcej informacji do podjęcia wyboru. Potem zaś porozmawiać o tym, jak dojść tam, gdzie zaplanujesz.

Dla każdego, zależnie od potrzeb, przygotowujemy skrojoną indywidualnie propozycję, składającą się z rozmowy z doradcą, odpowiednich testów wraz z analizą ich wyników, rozmów i spotkań z doradcami przedmiotowymi oraz rekomendacji szkół.

Pracujemy na terenie całej Polski i mamy wiedzę na temat uczelni w różnych częściach świata, zapraszamy do kontaktu.

E-katalog

Uczelnie
Aarhus University, BSS (Dania)
Aberystwyth University
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Brunel University London (Anglia)
Business & Hotel Managment School, Switzerland
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
NHL Stenden University of Applied Sciences (Holandia)
Politechnika Białostocka
Politechnika Koszalińska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk
STUDY in HONG KONG
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
The University of Northampton (Anglia)
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
University of the West of England, Bristol (Anglia)
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl