Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet w Białymstoku

Adres:

Świerkowa 20B
15-328 Białystok

+48 745 7 080

uwb.edu.pl/

rekrutacja@uwb.edu.pl

Opis:

Jesteśmy największą uczelnią akademicką w północno-wschodniej Polsce. Obecnie UwB tworzy dziewięć wydziałów, w tym zamiejscowy Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Kształcimy blisko 11,5 tysiąca studentów na trzydziestu kierunkach, także na studiach doktoranckich i podyplomowych, rozwijamy współpracę naukową z największymi ośrodkami na świecie, prowadzimy międzynarodowe badania.

W kampusie UwB pracują badacze nauk przyrodniczych i ścisłych, tam też kształcą się nasi studenci na Wydziałach: Biologiczno-Chemicznym, Fizyki, Matematyki i Informatyki. Nowoczesna architektura przenikająca się z naturą oraz doskonałe wyposażenie dają ogromne możliwości rozwoju. Na przykład fizycy UwB przed rokiem odkryli ultra szybką metodę zapisu informacji, wcześniej brali udział w międzynarodowym odkryciu fal grawitacyjnych, czyli „zmarszczek czasoprzestrzeni”. Biolodzy prowadzą badania terenowe, intensywnie są też realizowane badania chemiczne oraz mikrobiologiczne. W kampusie działa również Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze, Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe oraz Uniwersyteckie Centrum Kultury. Ponadto biolodzy mają do dyspozycji bazę terenową w Gugnach nad Biebrzą. Wiele ciekawych kierunków i specjalności oferujemy na wydziałach Ekonomii i Zarządzania, Filologicznym, Historyczno-Socjologicznym oraz Pedagogiki i Psychologii.

Wydział Prawa od lat jest w czołówce rankingów szkół, kształcących w tej dyscyplinie. Studenci swoje zainteresowania realizują w licznych kołach naukowych, w sekcjach sportowych działających przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, w Chórze Akademickim. Co roku studenci UwB wyjeżdżają na studia za granicę w ramach programu Erasmus+, a w ramach programu MOST do innych szkół wyższych w Polsce. Każdego roku studia na Uniwersytecie w Białymstoku podejmuje kilkuset studentów z zagranicy, między innymi z Białorusi, Ukrainy, a ostatnio także z Chin. Uczelnia gości też żaków z wymian międzynarodowych – UwB chętnie odwiedzają studenci między innymi z Hiszpanii i Turcji.

Uniwersytet angażuje się też w przedsięwzięcia wspierające region: prowadzimy badania na rzecz rozwoju gospodarki i aktywnie współpracujemy z przedsiębiorcami, by jak najlepiej przygotować naszych absolwentów do wejścia na rynek pracy.

E-katalog

Uczelnie
Aarhus University, BSS (Dania)
Aberystwyth University
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Brunel University London (Anglia)
Business & Hotel Managment School, Switzerland
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
NHL Stenden University of Applied Sciences (Holandia)
Politechnika Białostocka
Politechnika Koszalińska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk
STUDY in HONG KONG
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
The University of Northampton (Anglia)
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
University of the West of England, Bristol (Anglia)
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl